Kristine Vanniez


Ønsker vi å tenke at vi har fri vilje eller blir vi styrt til å mene det ene og det andre ?

 

 

Fri vilje kan være et  begrep som beskriver individers evne til å styre tanker, valg og handlinger uavhengig av naturlige eller overnaturlige faktorer.

 

På biblioteket i Sandefjord tok  filosofiker Michael Noah Weiss oss med til undring og refleksjon rundt temaet :

Finnes fri vilje? Har mennesker fri vilje ?

Filosofiker Michael Noah Weiss styrer ordet og tilrettelegger dialogen. For å være med og delta i filosofisk salong trenger du ingen forkunnskaper i filosofi, det handler om vår egen erfaring og ikke lest teori. Det er like viktig å lytte til andre synspunkter som å fremføre egne tanker om tema.

Meningen med filosofisk dialog  slik jeg ser det  er at man kan bidra til å utvikle sin egen dømmekraft og dialogkompetanse samt oppleve en utvikling av felles forståelse og kultur.

 

Michael N. Weiss innledet dialogen med å referere til 3 filosofer og deres særtrekk og syn på fri vilje :

Immanuel Kant (1724-1804) : ” Vi må bestemme oss for hva som er riktig og galt”.

Viktor Frankl(1905-1997) : “Ingen enn oss selv kan fortelle oss hva meingen med livet er, skille mellom det jeg skal og ikke skal”. Boken til Viktor Frankl Vilje til mening viser hvordan lidelse kan føre til menneskelig vekst, og fortvilelse kan forvandles til seier. “Nåtidsmennesket glemmer ofte, i all materialismen det vandrer i, at det også har en ånd, og samtidig frihet og ansvar. Det endelige mål med Frankls eksistensanalyse er at mennesket må hjelpes til å være seg sitt ansvar bevisst.” – professor dr.med. Nils Retterstøl i forordet.

Arthur Schopenhauer (1788-1860) : “Gjennom egne erfaringer, var han ikke sikker på om vi har fri vilje, det er underbevistheten som er der”. Tema blir omtalt i Boken  hans Verden som vilje og forestilling 

I fortsettelsen av dialogen kom deltagerne med utsagn som :

Psykisk utviklingshemmede personer har ikke fri vilje fordi de ikke kan stå til ansvar for det de gjør.

Sikkerhet og trygghet gjør at vi kan uttrykke fri vilje

Hjelpe andre med rus- og alkoholproblemer av fri vilje, eget initiativ uten påvirkning fra andre

Kunsten kan gi utfoldelse av fri vilje når ingen hemninger er til stede og ingen andre enn deg selv har påvirket det

I fri vilje ligger det kraft, styrke og disiplin

Jeg tenker at alle har sin erfaring og oppfattelse av hva fri vilje betyr for dem, noe jeg synes er viktig for å bevare alle synspunkter, fordi det finnes ikke et fasitsvar på om vi har fri vilje eller ei.

Hva er fri vilje i forhold til holdninger ?
Kan jeg velge mine holdninger ?

Jeg tenker at holdninger er noe du har opparbeidet deg som person gjennom kunnskap og erfaringer, mens fri vilje  kommer fra deg selv uten påvirkning fra andre.

I forhold til situasjonen man er i gjør man et valg som kan være under utvikling, bevistgjøring for nettopp å ta det beste valget. Det kan være en læringsprosess som hjelper oss til å ta valg under eget ansvar.

De fleste av oss mener at vi har fri vilje, i hvert fall er det et ønske fra min side at vi har fri vilje slik at vi kan styre våre tanker, valg og gjerninger under eget ansvar.

Fra å dreie seg hovedsakelig om  naturlover, kommer mer og mer av tenkingen til å dreie seg om mennesket selv, om moral og samfunn og hvordan vi forstår oss selv og vår plass i tilværelsen.

Spør du meg, er det ikke forsvarlig å ha fri vilje uten rammer, uten disse kan det fort bli til et anarkistisk samfunn.  Kan vi allikevel snakke om at mennesket har fri vilje ?

 

 

 
Her om dagen var jeg med på filosofisk salong ved Sandefjord bibliotek, og tema var Meningen med arbeid.

Jobber vi for å leve eller lever vi for å jobbe? Er det viktig å ha et meningsfullt arbeid? Hva er meningsløst arbeid?

Dette var noen av spørsmålene som ble tatt opp og som jeg skal dele med dere her.

 

Filosofiker Michael Noah Weiss styrer ordet og tilrettelegger dialogen. For å være med og delta i filosofisk salong trenger du ingen forkunnskaper i filosofi, det handler om vår egen erfaring og ikke lest teori. Det er like viktig å lytte til andre synspunkter som å fremføre egne tanker om tema.

Meningen med filosofisk dialog  slik jeg ser det  er at man kan bidra til å utvikle sin egen dømmekraft og dialogkompetanse samt oppleve en utvikling av felles forståelse og kultur.

På bibilioteket i Sandefjord satt vi  omtrent 20 personer i en halvsirkel  med Michael Noah Weiss i spissen.

 Jobber vi for å leve eller lever vi for å jobbe?

Jeg tok det første ordet og hadde nettopp tenkt igjennom dette spørsmålet på veien til biblioteket. Jeg svarte ja på begge spørsmålene. Vi trenger jo inntekter for å tjene til livets opphold, status, tilhørighet og  være en ressurs for samfunnet. Idag kan det se ut som at vi lever for jobben fordi den følger oss døgne rundt.  Privatliv og jobb kan i noen tilfeller smelte sammen fordi Facebook blir også brukt av bedrifter for å annonsere sine produkter, dele arrangementer de er med på osv. Vi kommuniserer i større grad via sosiale medier hvor vi tar standpunkt om hvordan vi vil fremstå  og hvilken rolle vi skal spille ovenfor andre.

Er det viktig å ha et meningsfylt arbeid?

Michael N. Weiss tok  fram en statestikk fra Tyskland om hvem som synes jobben deres var meningsfylt. Den viste at 16% var fornøyd og synes jobben var meningsfylt, mens 67% gjorde akkurat det de måtte på jobben, men ikke mer, tilslutt var det 17% som heller ville slutte i sin jobb fordi den ikke ga noe mening. Dette var en måling fra Tyskland og det kan godt hende at målingen i Norge hadde vist et helt annet bilde.

“Når en jobb er meningsfylt viser vi engasjement og vi er effektive i jobben vår” var det en som sa, mens en annen mente at jobben måtte redefineres og at frivillig arbeid blir like viktig som for de som er i en jobb. Videre nevnte han at før var det viktig å utvikle seg som individ, mens idag blir det lagt vekt på måling i skole, på arbeidsplassen i forhold til jobb i steden for hvem vi er.

I Sandefjord har vi dugnadsarbeid og blant de mest kjente er  søppelplukkerlaget som også har fått med seg kronprinsesse Mette Marit på laget en dag hun var i Sandefjord og plukket søppel. Ellers ser vi selvfølgelig mange ildsjeler i forskjellige organisasjoner som idrettslag, veledighet- og samfunnslag m.m.

Vi ble spurt om borgerlønn kunne vært nyttig i dagens samfunn og her var det splittede meninger. Noen var skeptiske og var ikke overbevist om at dette ville gjøre oss mer engasjert til å  jobbe mer, mens andre var positivt innstilt og fant dette som en god løsning for å skape mer engasjement blant folk. Det er jo om å gjøre å bruke egenskapene sine som menneske best mulig for å  finne  plassen sin i samfunnet. Det kan være gjennom frivillig arbeid som kan utvikle seg til å bli et lønnet arbeid.

Hva er meningsløst arbeid?

Vi ble vel enig om at det ikke fantes meningsløst arbeid. Et arbeid er alltid til nytte for noen. Jeg tenker at en som går lenge arbeidsledig vil generelt være fornøyd med å bli aktivisert i et arbeid selvom det kan virke meningsløst.

Kilde

 

Mens straffearbeidet og myten om  Sysifos viste seg å være et endeløs slit til ingen nytte når han rullet en stein opp fjellet og glapp taket og steinen rullet ned igjen og det måtte gjentas til det uendelige

 

 

 

 

 

Arbeidet utgjør en stor del av vår identitet. Men hva skjer hvis arbeidslivet skuffer oss? Og hva skjer når våre forventninger faktisk oppfylles? Er det en sjanse for at vi ignorerer det i livet som er langt viktigere enn jobben?  Til ettertanke og refleksjon 

Jeg vil gjerne sitere et fint sitat fra filosofen Aristotles som beskriver lykken  som jeg synes passer til tema meningen med arbeid :

Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet, den frie utfoldelsen av evner, samt vennskap med gode mennesker.

Neste Filosofisk salong ved Sandefjord bibliotek er :

Torsdag 27.04.

kl.18.00

Gratis

Filosofisk salong

Filosofen Michael Noah Weiss inviterer til undring og refleksjon rundt temaet : Finnes fri vilje? Har mennesker fri vilje?

 

Kalender

april 2017
M T O T F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Siste kommentarer

    Ønsker du å få tilsendt neste innlegg
    error

    Del gjerne