Kristine Vanniez

Har vi fri vilje ?Ønsker vi å tenke at vi har fri vilje eller blir vi styrt til å mene det ene og det andre ?

 

 

Fri vilje kan være et  begrep som beskriver individers evne til å styre tanker, valg og handlinger uavhengig av naturlige eller overnaturlige faktorer.

 

På biblioteket i Sandefjord tok  filosofiker Michael Noah Weiss oss med til undring og refleksjon rundt temaet :

Finnes fri vilje? Har mennesker fri vilje ?

Filosofiker Michael Noah Weiss styrer ordet og tilrettelegger dialogen. For å være med og delta i filosofisk salong trenger du ingen forkunnskaper i filosofi, det handler om vår egen erfaring og ikke lest teori. Det er like viktig å lytte til andre synspunkter som å fremføre egne tanker om tema.

Meningen med filosofisk dialog  slik jeg ser det  er at man kan bidra til å utvikle sin egen dømmekraft og dialogkompetanse samt oppleve en utvikling av felles forståelse og kultur.

 

Michael N. Weiss innledet dialogen med å referere til 3 filosofer og deres særtrekk og syn på fri vilje :

Immanuel Kant (1724-1804) : ” Vi må bestemme oss for hva som er riktig og galt”.

Viktor Frankl(1905-1997) : “Ingen enn oss selv kan fortelle oss hva meingen med livet er, skille mellom det jeg skal og ikke skal”. Boken til Viktor Frankl Vilje til mening viser hvordan lidelse kan føre til menneskelig vekst, og fortvilelse kan forvandles til seier. “Nåtidsmennesket glemmer ofte, i all materialismen det vandrer i, at det også har en ånd, og samtidig frihet og ansvar. Det endelige mål med Frankls eksistensanalyse er at mennesket må hjelpes til å være seg sitt ansvar bevisst.” – professor dr.med. Nils Retterstøl i forordet.

Arthur Schopenhauer (1788-1860) : “Gjennom egne erfaringer, var han ikke sikker på om vi har fri vilje, det er underbevistheten som er der”. Tema blir omtalt i Boken  hans Verden som vilje og forestilling 

I fortsettelsen av dialogen kom deltagerne med utsagn som :

Psykisk utviklingshemmede personer har ikke fri vilje fordi de ikke kan stå til ansvar for det de gjør.

Sikkerhet og trygghet gjør at vi kan uttrykke fri vilje

Hjelpe andre med rus- og alkoholproblemer av fri vilje, eget initiativ uten påvirkning fra andre

Kunsten kan gi utfoldelse av fri vilje når ingen hemninger er til stede og ingen andre enn deg selv har påvirket det

I fri vilje ligger det kraft, styrke og disiplin

Jeg tenker at alle har sin erfaring og oppfattelse av hva fri vilje betyr for dem, noe jeg synes er viktig for å bevare alle synspunkter, fordi det finnes ikke et fasitsvar på om vi har fri vilje eller ei.

Hva er fri vilje i forhold til holdninger ?
Kan jeg velge mine holdninger ?

Jeg tenker at holdninger er noe du har opparbeidet deg som person gjennom kunnskap og erfaringer, mens fri vilje  kommer fra deg selv uten påvirkning fra andre.

I forhold til situasjonen man er i gjør man et valg som kan være under utvikling, bevistgjøring for nettopp å ta det beste valget. Det kan være en læringsprosess som hjelper oss til å ta valg under eget ansvar.

De fleste av oss mener at vi har fri vilje, i hvert fall er det et ønske fra min side at vi har fri vilje slik at vi kan styre våre tanker, valg og gjerninger under eget ansvar.

Fra å dreie seg hovedsakelig om  naturlover, kommer mer og mer av tenkingen til å dreie seg om mennesket selv, om moral og samfunn og hvordan vi forstår oss selv og vår plass i tilværelsen.

Spør du meg, er det ikke forsvarlig å ha fri vilje uten rammer, uten disse kan det fort bli til et anarkistisk samfunn.  Kan vi allikevel snakke om at mennesket har fri vilje ?

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Kalender

april 2017
M T O T F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Siste kommentarer

    Ønsker du å få tilsendt neste innlegg
    error

    Del gjerne